ELB KRAFT AB

Projektering

Vi har högskoleutbildade elkraftsingenjörer med mångårig erfarenhet av projektering på lokalnät. Vi hjälper ledningsägare, konsultbolag och entreprenörer med att dimensionera och utforma driftsäkra och hållbara elanläggningar.

Vi kan till exempel:

IMG_5272

Beredning

Beredarens arbetsuppgifter är avgörande för om ett elnätsprojekt kan drivas ekonomiskt och tekniskt rationellt. Vi har elkraftsingenjörer med erfarenhet från verkligheten som elmontörer och från att bereda stora elnätsprojekt – med många år av beredningsarbete har vi skapat förutsättningar för att leverera beredningar med hög kvalité och leveranssäkerhet. Vi har erfarenhet från elnätsbolag, entreprenad- och konsultbranschen vilket ger oss värdefull förståelse för hela kedjan och bred kompetens.

​Vi hjälper ledningsägare, konsultbolag och entreprenörer med att planera alla typer av byggnadsprojekt på lokalnätssidan, från start till driftsatt anläggning. Vi kan hantera beredningsprocessens alla ingående delar – inget projekt är för stort eller för litet för oss.

Kabelfelsökning

Har ni problem med era markkablar? Vi kan hjälpa till med att leta upp felen!

Vi kan utföra mätningar med följande mätningar och tjänster:

Har Ni problem med störningar i Er elanläggning kan vi även hjälpa till med att utreda om den el som levereras är av god kvalité.

003
mavic_pro_3960150

Inspektion med drönare

Vi har tagit in drönare i vår verksamhet för att ge ett mervärde till enskilda projekt och underlätta vid planering och bidra till en säkrare arbetsmiljö. Drönaren är ett tekniskt hjälpmedel för att effektivisera arbetet både för oss och för dig som kund.

Vi kan hjälpa till med att inspektera och dokumentera ledningsgator och luftledningar. Vid störningsarbete kan vi vara ett bra komplement till traditionell patrullering. Nedfallna träd på ledningen kan enkelt lokaliseras i svår terräng som innebär säker arbetsmiljö och att åtgärder snabbt kan vidtas.

Projektledning

Vi kan leda teamet och ansvara för genomförandet av alla typer av elnätsprojekt. Vi har ledarerfarenhet från eldistribution-, och entreprenadbranschen. Vi har kunskaper inom entreprenadjuridik, EBR, AMA och AB/ABT.

​Vi driver lokalnätsprojekt på ett affärsmässigt- och säkert sätt utifrån en fastlagd projektprocess.

Utbildning

Vi bidrar till att sprida ESA- och EBR kompetensen i branschen både internt och externt. Vi har utbildade och godkända lärare som erbjuder utbildningar inom området.

Ni kan läsa mer och boka våra utbildningar i menyn under utbildningar.

Elinstallationsarbeten

Företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket och utför alla slags elinstallationsarbeten både på hög- och lågspänningssidan. 
Under vårat eget egenkontrollprogram vi kan utföra entreprenader, underhåll, felsökning och service för ledningar, stationer, och ställverk i distributions- och lokalnät.

Vi har elmontörer med gemensam erfarenhet på flera decennier inom el- och kraftnätsbranschen. Våra elmontörer är kompletta, utbildade och hanterar alla arbetsmetoder enligt ESA: Arbete Utan Spänning(AUS), Arbete Nära Spänning (ANS) och Arbete Med Spänning (AMS).

file
3D036E2B_997C_482C_BF9B_E047771F7D66

Besiktning

Vi hjälper Er med besiktning, inom lokalnät, av kabelskåp, nätstationer, gatubelysning, luftlinjer,  stolpar och kommunikationsutrustning utifrån en fastställd besiktningsplan.